Historia pomnika

    W czasie wojny polsko-rosyjskiej, na terenie Firleja przebywał Józef Piłsudski, który między 13 a 15 sierpnia wizytował oddziały 4 Armii.

Pragnął ich natchnąć wolą walki i zwycięstwa. Nie było to łatwe zadanie, żołnierze byli zmęczeni i zdemoralizowani ,świeżo wlane w szeregi uzupełnienia uświadomiły każdemu wielkość strat poniesionych w odwrocie, a zaopatrzenie i wyekwipowanie przedstawiało się żałośnie. Wrażenia Naczelnego Wodza,   z odbytej inspekcji wojsk od których oczekiwał maksymalnego wysiłku w czasie natarcia nie mogły być dobre. Piłsudski wspomina: „W 21 Dywizji prawie połowa ludzi defilowała przede mną w Firleju boso…” A jednak w ciągu trzech dni, które Marszałek Piłsudski spędził wśród wojsk 4 Armii zelektryzował je, przelał z własnej duszy w dusze walczących ufność i wolę pokonywania wszelkich przeszkód.

   Wydarzenie to upamiętniono, odsłaniając w roku 1930 obelisk, który stanął w centrum Firleja. Na ceglanym cokole umieszczono medalion z wizerunkiem Marszałka i tablicę z napisem:

ROKU 1930

PIERWSZEMU MARSZAŁKOWI POLSKI

JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU

BUDOWNICZEMU POLSKI ODRODZONEJ

W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ WYZWOLENIA OJCZYZNY

OD NAJAZDU BOLSZEWICKIEGO

     Mieszkańcy gromadzili się tutaj podczas każdej ważniejszej uroczystości państwowej i religijnej. Niestety decyzją późniejszych władz w 1950 roku pomnik został zburzony.

   W 1992 roku, w tym samym miejscu odsłonięto nowy Pomnik Marszałka, wzorowany na zburzonym oryginale.