Herb gminy Firlej

                       Miasto w czasie swojego istnienia, nie dysponowało przywilejem herbowym. Najstarsza pieczęć nie jest niestety znana. Zachowały się jedynie odciski tuszowe 27 mm pieczęci, sporządzonej pod koniec XVIII wieku.

Wyobrażała ona ramię wagi z charakterystycznym uchwytem w kształcie rombu na środku i krzyżykiem u góry oraz dwiema owalnymi szalkami, z których każda przymocowana była do ramienia przy pomocy trzech nitek. Między nimi znajdowała się postać ludzka, siedząca w łódce. Bezpośrednio pod nią umieszczono sześciopromienną gwiazdę. Jeszcze niżej znajdował się majuskulny napis JEZIORA, zaś po obu stronach krzyżyka litery majuskule M(IASTO) z prawej oraz F(IRLEJ) z lewej strony.

            Symbolika głównych elementów wyobrażenia napieczętnego jest znana dzięki wpisowi do jednej z ksiąg miejskich. Szalki wagi, według wyobrażeń mieszkańców, oznaczały dwa jeziora, które w okresie, gdy miasto należało do członków rodu Firlejów, stanowić miały jeden wielki zbiornik wodny, przecinający trakt lubelski. Przeszkoda wodna mogła być pokonana jedynie przy użyciu promu, dlatego symbolizowało go wyobrażenie ludzkiej postaci w łódce.

            Trudno jednoznacznie zidentyfikować treść symboliczną, przypisywaną sześciopromiennej gwieździe oraz krzyżowi na uchwycie. Nie można wykluczyć, że ten drugi element symbolizuje mękę Jezusa Chrystusa, odkupiającą grzechy ludzkości, wyobrażone przez wagę. Gwiazda mogła być elementem zdobniczym, dopełniającym konstrukcję graficzną lub przekazywała jakieś głębsze treści eschatologiczne – nie jest to sprecyzowane.