Uproszczony Plan Urządzenia Lasu

Miniaturka artykułu Uproszczony Plan Urządzenia Lasu

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
dla obrębów ewidencyjnych w Gminie Firlej

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356) zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych Gminy Firlej, dla obrębów ewidencyjnych: Nowy Antonin, Stary Antonin, Baran Kolonia, Bykowszczyzna, Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Kunów, Łukówiec, Majdan Sobolewski, Pożarów, Przypisówka, Serock, Sobolew Kolonia, Sobolew, Sułoszyn, Wólka Mieczysławska, Wólka Rozwadowska, Zagrody Łukówieckie.

Projekty będą wyłożone na okres 60 dni, tj. od dnia 2 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Firlej pokój nr 36, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni po okresie wyłożenia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać uwagi na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów. We wniosku należy podać imię
i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu). Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków.

Informujemy ponadto, iż projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja Cezar” – Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Data dodania: 09.08.2023 14:03

Kategorie: Aktualności