Umowa w sprawie realizacji projektu „Zanim będę uczniem”

Miniaturka artykułu Umowa w sprawie realizacji projektu „Zanim będę uczniem”

Dnia 30 lipca 2021r. podpisana została umowa w sprawie realizacji projektu pt. „Zanim będę uczniem” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Załącznik

Data dodania: 19.10.2021 10:59

Kategorie: Aktualności