Spotkanie Informacyjne „Fundusze Europejskie 2021 – 2027 dla firm na rozwój oraz dla instytucji w obszarze rewitalizacji, edukacji, kultury i pomocy społecznej”

Miniaturka artykułu Spotkanie Informacyjne „Fundusze Europejskie 2021 – 2027 dla firm na rozwój oraz dla instytucji w obszarze rewitalizacji, edukacji, kultury i pomocy społecznej”

Wójt Gminy Firlej zaprasza na spotkanie informacyjne

„Fundusze Europejskie 2021 – 2027 dla firm na rozwój oraz dla instytucji

w obszarze rewitalizacji, edukacji, kultury i pomocy społecznej”

Termin spotkania: 12 października 2023 r. w godzinach 10:00-14:00 w Sali widowiskowej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Kościelna 4 w Firleju.

Program spotkania:

10:00-10:10 Powitanie uczestników

10:10-10:40 Dofinansowanie na działania z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dla przedsiębiorców – przedstawiciel Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

10:40-11:10 Dofinansowanie na inwestycje z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dla JST – przedstawiciel Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11:10-11:40 Dofinansowanie na działania społeczne z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dla JST – przedstawiciel Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

11:40-12:10 Dofinansowanie na działania społeczne z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dla JST – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

12:10-12:40 Instrumenty finansowe dla JST – przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego

12:40-13:10 Instrumenty terytorialne – Gminne Plany Rewitalizacji – przedstawiciel Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi

13:10-13:40 Możliwości wsparcia dla JST z programów krajowych według aktualnych harmonogramów – przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

13:40-14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Data dodania: 06.10.2023 13:42

Kategorie: Aktualności