Rządowy Program „Posiłek w Szkole i w domu”

Miniaturka artykułu Rządowy Program „Posiłek w Szkole i w domu”

Gmina Firlej zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej  w wysokości 87.400 zł. 


Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Firlej w 2023 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.


Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.


Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.


Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 szacuje się na kwotę 130.000 zł. 

Data dodania: 13.03.2023 09:10

Kategorie: Aktualności