Rusza Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miniaturka artykułu Rusza Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Firlej informuje o przyznaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  środków finansowych na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022r.

Na realizację programu w 2022 roku Gmina Firlej otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki finansowe  w wysokości  74.400 zł. Program  „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 Realizatorem Programu w Gminie Firlej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju prowadzi nabór uczestników w ww. Programie.

OPIS PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, którzy wymagają opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w dwóch formach:

  1. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  2. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi:

240 godzin w przypadku usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego;

14 dni w przypadku usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.

Program w tut. Gminie realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ( dla 6 osób)  oraz pobytu całodobowego ( dla 2 osób) .

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2022r.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Firleju, numer telefonu 81 8575539.

Pliki do pobrania

Data dodania: 03.03.2022 15:28

Kategorie: Aktualności