Rusza Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miniaturka artykułu Rusza Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Firlej informuje o przyznaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  środków finansowych na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022r.

Na realizację programu w 2022 roku Gmina Firlej otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki finansowe  w wysokości 236.400 zł. Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu w Gminie Firlej jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju prowadzi nabór uczestników w ww. Programie.

OPIS PROGRAMU:

Celem głównym Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program kierowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej  i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,   rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o znacznym stopniu  niepełnosprawności lub równoważne,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności lub równoważne.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą polegać na pomocy asystenta w szczególności w:

1)wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2)wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

3)załatwianiu spraw urzędowych,

4)korzystaniu z dób kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5)zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2022r.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Firleju, numer telefonu 81 8575539.

Pliki do pobrania

Data dodania: 03.03.2022 10:57

Kategorie: Aktualności