Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2022 roku.

Wójt Gminy Firlej na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 oraz z 2022 r. poz. 88) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2022 roku.


W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z w/w dokumentem oraz przesłania ewentualnych uwag do projektu uchwały za pomocą załączonego formularza. Jednocześnie informuję, że uwagi i propozycje zmian projektu uchwały należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres:
Urząd Gminy Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firlej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat(a),firlej.pl


Termin składania uwag i propozycji zmian wyznaczono na okres od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 21 lutego 2022 r.

Projekt uchwały
Formularz konsultacji
Informacja

Data dodania: 31.01.2022 14:54

Kategorie: Aktualności