Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2023 roku.

Miniaturka artykułu Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2023 roku.

Wójt Gminy Firlej na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368 oraz z 2022 r. poz. 88) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2023 roku.


W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z w/w dokumentem oraz przesłania ewentualnych uwag do projektu uchwały za pomocą załączonego formularza. Jednocześnie informuję, że uwagi i propozycje zmian projektu uchwały należy zgłaszać na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy Firlej ul. Rynek 1, 21-136 Firlej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@firlej.pl


Termin składania uwag i propozycji zmian wyznaczono na okres od dnia 10 stycznia 2023r. do dnia 31 stycznia 2023r.

Projekt uchwały
Formularz konsultacji
Informacja

Data dodania: 10.01.2023 13:05

Kategorie: Aktualności