Program czyste powietrze

Miniaturka artykułu Program czyste powietrze

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Firlej (pokój numer 1) uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze poprawne rozliczenie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Informacje o programie można również uzyskać pod numerem telefonu: 81 8575041. W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do programu Czyste Powietrze odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie: czystepowietrze.gov.pl/czystepowietrze/

Data dodania: 10.10.2021 15:02

Kategorie: Program Czyste Powietrze