Próbna ewakuacja w Urzędzie Gminy Firlej

Miniaturka artykułu Próbna ewakuacja w Urzędzie Gminy Firlej

W dniu 26.10.2022r. w urzędzie gminy przeprowadzona została próbna ewakuacja. Po ogłoszeniu alarmu przez Wójta Gminy, pracownicy w trybie natychmiastowym opuścili stanowiska pracy i zgromadzili się przed budynkiem urzędu. Zgodnie z procedurami sprawdzona została lista obecności pracowników oraz przedstawione zostały zasady procedury ewakuacji a także obowiązki pracowników urzędu.

Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w budynkach użyteczności publicznej takich jak nasz urząd, przynajmniej raz na 2 lata przeprowadzone powinno być praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Data dodania: 26.10.2022 14:46

Kategorie: Aktualności