Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców w Gminie Firlej

Miniaturka artykułu Preferencyjny zakup węgla dla mieszkańców w Gminie Firlej

Szanowni mieszkańcy Gminy Firlej!

            Zgodnie z art. 34 ust 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jednolity Dz.U.2022.2236 z dnia 2022.11.02) – tzw. ustawą węglową,  gmina Firlej będzie do 30 kwietnia przyszłego roku kupować węgiel (za maksymalnie 1500 zł brutto za tonę), który następnie będzie mogła sprzedawać swoim mieszkańców.

            Do zakupu preferencyjnego (w cenie maksymalnie 2000 zł brutto za tonę) uprawnione będą te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku. Po 1 stycznia 2023 roku będzie możliwy zakup kolejnych 1,5 tony opału. Łącznie na preferencyjnych warunkach będzie można kupić 3 tony węgla po maksymalnej cenie 2000 zł brutto .

            Wójt Gminy Firlej dokonuje weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny, sprawdzając, czy na rzecz wnioskującego gospodarstwa domowego wypłacony został dodatek węglowy. Jeżeli wnioskuje osoba uprawniona do dodatku węglowego, która wniosku w tej sprawie jeszcze nie złożyła, wójt weryfikuje informacje w CEEB.

            Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat. Wniosek o zakup paliwa stałego można pobrać ze strony www.firlej.pl -> Dla mieszkańca ->Dokumenty do pobrania -> Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego oraz w Urzędzie Gminy w Firleju.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego należy składać od 7.11.2022r. w:
Urzędzie Gminy Firlej ul. Rynek 1 21-136 Firlej tel. 81 8575034 w Biurze Obsługi Interesanta 
lub elektronicznie poprzez EPUAP.

Data dodania: 04.11.2022 14:16

Kategorie: Aktualności