Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej

Miniaturka artykułu Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej
Prezes – Witold Świć

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej posiada bardzo bogate tradycje. Jej powstanie datuje się na rok 1918 (data widniejąca na sztandarze). Faktycznie OSP w Woli Skromowskiej została zorganizowana w 1917 r. Założycielami byli : Siwek Stanisław, Szymańczyk Józef, Latek Grzegorz, Szydłowski Konrad, Dudek, Mitura. Z własnych składek został zakupiony sztandar dla OSP w 1987 r. Ze składek ludności zakupiono potrzebny sprzęt do gaszenia ognia, pobudowano remizę, która była miejscem spotkań strażaków oraz mieszkańców wsi.

Strażacy od początku swej działalności dbają o wspólne bezpieczeństwo mieszkańców. Aktualnie przy pożarach, wypadkach czy innych zdarzeniach losowych wspomagają zawodową straż, zabezpieczają teren w sytuacji rozprzestrzeniania się ognia, wypadkach drogowych, biorą udział w poszukiwaniu osób zaginionych. W miarę możliwości wspierają ludność zamieszkującą tereny zalewowe (umożliwiając transport łodzią, dostarczając żywność).

30 września 2011r. strażakom z Woli Skromowskiej oficjalnie został przekazany sprzęt specjalistyczny ratowniczo-gaśniczy, którego zakup został sfinalizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Banku Spółdzielczego w Lubartowie. Przekazania dokonał sam Prezes KRUS pan Henryk Smolarz. Obecnie OSP w Woli Skromowskiej liczy 20 druhów. Najstarsi druhowie to: Czerski Piotr – 98 lat i Rogala Bronisław – 93 lata.

Członkowie Zarządu OSP Wola Skromowska

Prezes – Witold Świć
Wiceprezes – Piotr Pałys
Wiceprezes – Jarosław Filip
Naczelnik – Janusz Grzegorz Cybul
Sekretarz – Wiesław Siwek
Skarbnik – Piotr Pożarowszczyk