Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Antoninie

Prezes – Radosław Granat

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Antoninie powstała 13 maja 1956 roku. Założycielami jednostki byli: Czesław Stawinoga, Ignacy Krupa, Władysław Stawinoga, Stanisław Maj i Stanisław Stawinoga. Funkcje Komendanta objął Stanisław Stawinoga. Jednostka czynnie uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu – w 1994 r. na tych zawodach OSP zajęła III miejsce. W roku 1997 nadano sztandar OSP w Nowym Antoninie. We wcześniejszych latach druhowie z OSP Nowy Antonin posiadali na wyposażeniu dwa samochody; star 200 oraz samochód marki żuk.

Obecnie od lipca 2017r na stanie znajduje się jeden samochód star 266 oraz niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Strażacy chętnie biorą udział w akcjach ratowniczych oraz działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Antonina i całej Gminy Firlej. Ponadto druhowie uczestniczą również w szkoleniach organizowanych przez PSP w Lubartowie. Jednostka wraz z pocztem sztandarowym bierze udział w uroczystościach kościelnych w kościele parafialnym w Firleju lub w kaplicy we wsi Nowy Antonin. Remiza w Antoninie posiada dwa boksy garażowe oraz dość duża salę, która została wyremontowana w 2020 roku. Na sali odbywają się zebrania oraz okolicznościowe przyjęcia. Co roku strażacy własnymi siłami remontują poszczególne części strażnicy, oraz zakupują nowy sprzęt pożarniczy. Warto zaznaczyć że jednostka dobrze współpracuje z KGW Nowy Antonin, urzędem Gminy Firlej oraz innymi jednostkami z terenu gminy. Strażacy prowadzą również swój fanpage na którym zamieszczane są wszystkie wydarzenia z życia jednostki.

Obecnie OSP w Nowym Antoninie liczy 27 druhów w tym dwie druhny.

Członkowie Zarządu OSP Nowy Antonin

Prezes – Radosław Granat
Wiceprezes-naczelnik – Piotr Przystupa
Wiceprezes – Kamil Kubicki
Z-ca naczelnika – Hubert Aftyka
Sekretarz – Andrzej Chomicki
Skarbnik – Sławomir Kubicki
Gospodarz – Piotr Obroślak