Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu

Prezes – Jarosław Maj

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu została założona przez pierwszego naczelnika druha Władysława Borysa 25 kwietnia 1925 r. Jest to jednostka, która obejmuje nie tylko samą wieś Łukówiec, ale i wieś Zagrody Łukówieckie. Podczas pierwszego zebrania w którym uczestniczyło 22 druhów wybrano zarząd w skład którego weszli: Borys Władysław – Naczelnik, Sidor Józef – Prezes, Kożuszek Michał – Gospodarz i Grądek Mikołaj – Skarbnik. Pierwszą pracą zarządu było przeszkolenie i wydelegowanie strażaków na kursy. Podjęto również uchwałę o budowie remizy strażackiej. Po dwóch latach od jej podjęcia przystąpiono do budowy, którą ukończono w roku 1928. W latach późniejszych został dobudowany garaż, w którym garażowany jest sprzęt. W 1996 r. został uroczyście nadany jednostce sztandar.

Fundatorami sztandaru byli : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, poseł Ryszard Kalbarczyk, Wójt Gminy Firlej, Państwowa Straż Pożarna w Lubartowie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Firleju, Bank Spółdzielczy w Firleju, Hieronim Siwek oraz jednostki OSP z terenu gminy Firlej: Firlej, Przypisówka, Pożarów, Nowy Antonin, Wola Skromowska, Sułoszyn, Kunów, Sobolew, Serock.

Jednostka OSP Łukówiec liczy obecnie 17 druhów zwyczajnych i 4 honorowych.

Członkowie Zarządu OSP Łukówiec

Prezes – Jarosław Maj
Wiceprezes-naczelnik – Mariusz Kozikowski
Wiceprezes – Wojciech Siwek
Z-ca naczelnika – Arkadiusz Cybul
Sekretarz – Paweł Kępa
Skarbnik – Grzegorz Topyła
Gospodarz – Mateusz Topyła