Stowarzyszenie „ToMyRazem” w Firleju

ADRES:
Stowarzyszenie „ToMyRazem”
ul. Północna 4, 21-136 Firlej

KONTAKT:
tel: 607-706-983
e-mail: tomyrazem@gmail.com
strona: www.tomyrazem.pl
facebook: http://www.facebook.com/ToMyRazem

DANE:
KRS: 0000414518
REGON: 061394098
NIP: 7142043589
Konto bankowe: 49 8707 1016 0201 5745 2000 0001

PREZES ZARZĄDU: PAULINA TARNOWSKA

Stowarzyszenie „ToMyRazem” to przede wszystkim kreatywna grupa aktywnych animatorów z wieloletnim stażem, którzy realizując swoje pasje wdrażają działania i kierują je do ludzi niezależnie od wieku. Na co dzień organizacja poprzez pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i środki własne prowadzi świetlicę dla dzieci z terenów wiejskich w Gminie Firlej. Realizuje projekty społeczne, kulturalne, edukacyjne oraz autorskie pomysły. Animatorzy wspierają także nieformalne Koła Seniora w kilku miejscowościach, organizując dla osób w wieku 60+ cykliczne warsztaty rękodzielnicze. Środki finansowe organizacja pozyskuje poprzez realizację projektów skierowanych do osób starszych. Stowarzyszenie „ToMyRazem” to grupa energicznych i twórczych osób mających również wspólne cele, którymi są: aktywizacja społeczeństwa poprzez działania kulturalne i edukacyjne, budowanie więzi międzypokoleniowych, działanie na rzecz rozwoju wolontariatu oraz animacji społecznej i wiele innych. Jednym zdaniem podsumowując: Młodzi przyjaciele wyruszyli „RAZEM” we wspaniałą animacyjną podróż zabierając ze sobą to co najważniejsze: dotychczasowe doświadczenie, niesamowite pomysły, uśmiech, pozytywną energię i ogromne wsparcie ludzi…