Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin

ADRES:
Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin
Nowy Antonin 72, 21-136 Firlej
Lokal Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie

KONTAKT:
tel: 782540144; (81) 857 50 52; Faks: (81) 857 50 52
e-mail: pspantonin@wp.pl
blog: http://nowyantonin.blogspot.com

DANE:
KRS: 0000235636
REGON: 06003653400000
NIP: 7141915449

PREZES ZARZĄDU: BOŻENA CYBUL

Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin powstało w 2005 roku z inicjatywy rodziców uczniów i nauczycieli. Obecnie liczy 29 członków. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie. Głównym celem Stowarzyszenia są działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania a także inspirowanie działań społecznych. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową w Nowym Antoninie wraz z oddziałem przedszkolnym. Placówka prowadzona jest bezpłatnie – utrzymuje się z subwencji oświatowej. Stowarzyszenie pozyskuje dodatkowe środki na swoją działalność z różnych źródeł zewnętrznych m.in. EFS, WFOŚiGW, Budżetu Państwa (Projekty MEN, Urząd Marszałkowski w Lublinie), Fundacja Wspomagania Wsi, Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem w Lubartowie, PPWOW- program integracji społecznej i inne. Środki te pozyskiwane są poprzez realizację projektów edukacyjnych, ekologicznych i społecznych m.in. „Centrum wsparcia aktywności lokalnej”, ”Radosna Szkoła” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III – poddziałanie 9.1.2”, „Dogonić marzenia”, „Piknik Rodzinny”, „Książki naszych marzeń”. Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekt w ramach Priorytetu 3: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytetem Stowarzyszenia jest rozwój społeczności lokalnej i współpraca ze społeczeństwem. Od kilku lat organizowany jest wspólnie Festyn Rodzinny w którego realizację angażuję się wielu mieszkańców, OSP w Nowym Antoninie, członkowie Stowarzyszenia, uczniowie, nauczyciele, lokalni przedsiębiorcy, inne zaprzyjaźnione organizacje z terenu Gminy Firlej oraz szereg innych osób.