Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Firlej

ADRES:
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Firlej
ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej
Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju

KONTAKT:
tel: 818575083
e-mail: stowarzyszeniefirlej@interia.pl

DANE:
KRS: 0000306135
REGON: 06036485300000
NIP: 7141998524

PREZES ZARZĄDU: MARIA STAWINOGA

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Firlej powstało w roku 2008 z inicjatywy lokalnych liderów zainteresowanych rozwojem społeczności lokalnej. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i realizacja działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Aby skutecznie realizować cele statutowe Stowarzyszenie współpracuje z różnymi organizacjami i instytucjami. Stowarzyszenie aktywnie realizuje cele statutowe od początku swojego istnienia. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacji projektów na rzecz mieszkańców gminy. Dotychczas organizowało m.in.: półkolonie dla dzieci i młodzieży, wizyty studyjne, szkolenia, wycieczki, rajdy, kurs na młodszego ratownika, kurs pierwszej pomocy. Stowarzyszenie prowadziło dwie świetlice środowiskowe, było organizatorem pikników, konferencji, wyjazdów do kina i teatru. Zajmuje się także dystrybucją żywności dla rodzin potrzebujących.