Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Informacja dla  właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Miniaturka artykułu Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Informacja dla  właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 184 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Firlej
Nr XXXIX/195/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022 r., poz. 617).

Termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe upływa 30 czerwca 2023 roku. Numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 32 8707 1016 0200 0781 2002 0067, w tytule przelewu należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny w zakładce: https://www.firlej.pl/dokumenty-do-pobrania/

Data dodania: 27.04.2023 12:57

Kategorie: Aktualności