Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

 

Dnia 20 stycznia 2021 roku (środa) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (projekt uchwały)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok. (projekt uchwały)
Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 13.01.2021 14:03

Kategorie: Aktualności