Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 29 października 2021 roku (piątek) o godz.900 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady gminy:           
a) protokół Nr XXXIII z dnia 24 września 2021 r.
b) protokół Nr XXXIV z dnia 1 października 2021 r.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Firlej” (załącznik)
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Firlej. (załącznik)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Firleju z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego na czas oznaczony do 3 lat. (załącznik)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Firleju z przeznaczeniem na prowadzenie apteki na czas oznaczony do 3 lat. (załącznik)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (załącznik)
11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej

                                                                                                                                                mgr Radosław Janczara

Data dodania: 21.10.2021 08:51

Kategorie: Aktualności