Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Ogłoszenie o zwołaniu Sesji.

Dnia 29 czerwca 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Raport o stanie Gminy Firlej za rok 2022:
    a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Firlej za 2022 rok. (załącznik)
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Firlej z wykonania budżetu za 2022 rok. (załącznik)
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Firlej z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. (załącznik)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego z terenem przyległym z zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym 7-Firlej, gmina Firlej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (załącznik)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (załącznik)
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 22.06.2023 12:00

Kategorie: Aktualności