Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid.830/1 położonej w obrębie geodezyjnym 8-Kunów gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej. (załącznik)
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z gminami województwa lubelskiego w celu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego”. (załącznik)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (załącznik)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (załącznik)
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 22.05.2023 15:04

Kategorie: Aktualności