Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 31 marca 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023 r. wraz z oceną stopnia realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2023.
5.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Firlej w 2023 roku. (załącznik)
6.         Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2023 r. (załącznik)(załącznik)
7.         Podjęcie uchwały w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Firleju i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Firleju. (załącznik)
8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (załącznik)
9.         Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Firlej. (załącznik)
10.       Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Firlej. (załącznik)
11.       Wolne wnioski.
12.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 23.03.2023 08:26

Kategorie: Aktualności