Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 10 marca 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców. (załącznik)
6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Firlej na 2024 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki. (załącznik)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. (załącznik)
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2023 r. (załącznik)(załącznik)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (załącznik)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (załącznik)
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 01.03.2023 13:03

Kategorie: Aktualności