Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 29 grudnia 2022 roku (czwartek) o godz.9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych.(Załącznik)
7.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 2.2270 o pow. 11,6150 ha położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej. (Załącznik)
8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
9.         Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.(Załącznik)
10.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. (Załącznik)
11.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 20.12.2022 08:29

Kategorie: Aktualności