Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 30 listopada 2022 roku (środa) o godz.9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady gminy:
       a) protokół Nr XLVIII z dnia 28 października 2022 r.
       b) protokół Nr XLIX z dnia 8 listopada 2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Firlej w roku szkolnym 2021/2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Firlej na 2023 rok. (załącznik)
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. (załącznik)
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. (załącznik)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej. (załącznik-p.uchwały) (załącznik-regulamin)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (załącznik)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (załącznik)
13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 22.11.2022 12:34

Kategorie: Aktualności