Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

 

Dnia 12 lutego 2021 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2020 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
Złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2020 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2021 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Woli Skromowskiej i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Skromowskiej. (projekt uchwały)
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Firlej. (projekt uchwały) (załącznik)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. (projekt uchwały)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (projekt uchwały)
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 02.02.2021 09:07

Kategorie: Aktualności