Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 29 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.         Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej za rok 2021.
7.         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/184/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2022. (załącznik)
8.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Firlej. (załącznik)
9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/156/2021 Rady Gminy Firlej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Firlej w roku szkolnym 2021/2022. (załącznik)
10.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2022 r. (załącznik1) (załącznik2)
11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (załącznik)
12.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13.       Zakończenie obrad.

                                                                                       Przewodniczący 
Rady Gminy Firlej

                                                                                                                   mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 22.03.2022 11:20

Kategorie: Aktualności