Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 4 marca 2022 roku (piątek) o godz.14:30 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (Załącznik)

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/187/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych. (Załącznik)

6.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Firlej. (Załącznik)

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (Załącznik)

8.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

9.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący 
Rady Gminy Firlej
mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 25.02.2022 11:29

Kategorie: Aktualności