Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godz.9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (załącznik)
7.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. (załącznik)
8.         Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9.         Zakończenie obrad.

      

                                                                                      Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Firlej

                                                                                                                   Stanisław Popkiewicz

Data dodania: 17.12.2021 12:37

Kategorie: Aktualności