Nauka dla dzieci rodzin pochodzenia ukraińskiego/Навчання дітей українських сімей

Miniaturka artykułu Nauka dla dzieci rodzin pochodzenia ukraińskiego/Навчання дітей українських сімей

Wójt Gminy Firlej informuje

od 1 kwietnia 2022 r. planujemy utworzyć w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Firleju naukę w oddziałach przygotowawczych dla uczniów przybywających  z Ukrainy,  którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w klasach z uczniami polskimi

Nauka w oddziałach przygotowawczych będzie odbywała się w grupach łączonych:

  • klasy I-III  – 20 godzin  tygodniowo ,
  • klasy IV-VI  – 23 godziny tygodniowo,
  • klasy VII-VIII   25 godzin tygodniowo.

w tym nauka języka polskiego będzie odbywała się w wymiarze co najmniej
6 godzin tygodniowo.

Po ukończeniu oddziału przygotowawczego uczniowie otrzymają zaświadczenie ukończenia takiego kształcenia, które nie jest równoważne ze świadectwem ukończenia danej klasy.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów uczniów o podjęcie decyzji do 28 marca 2022 r., czy zapisać ucznia do oddziału przygotowawczego czy nadal uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w swojej szkole. Deklarujemy pomoc dla uczniów korzystających ze zdalnego nauczania w doposażenie w sprzęt komputerowy, jeżeli państwo zgłosicie takie zapotrzebowanie.

Zapisy uczniów do oddziałów przygotowawczych będą odbywać się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Firleju, ul. Partyzancka 23, w godzinach od 800 do 1400  w dniu 29 i 30 marzec 2022 r.

Звернення голови ґміни Фірлей

 з 1 квітня 2022 року плануємо заснувати в Початкової школі Й. Корчака у Фірлеї, навчання на підготовчих відділеннях для учнів, які приїжджають з України, які не знають польську мову або знають її на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання в класах з польськими учнями

Навчання на підготовчих відділеннях відбуватиметься в об’єднаних групах:

• І-ІІІ класи – 20 годин на тиждень,

• IV-VI класи – 23 години на тиждень,

• VII-VIII класи 25 годин на тиждень.

в тому числі вивчення польської відбуватиметься 6 годин на тиждень.

Після закінчення підготовчого класу учні отримають сертифікат про закінчення, який не є еквівалентним сертифікату про закінчення класу.

Просимо батьків/законних опікунів учнів до 28 березня 2022 року прийняти рішення про зарахування учня на підготовче відділення чи продовження дистанційного навчання у своїй школі. Ми заявляємо, що допоможемо учням, які використовують дистанційне навчання  додатковим комп’ютерним обладнанням, якщо ви повідомите про таку потребу.

Зарахування учнів на підготовчі відділення відбуватиметься у секретарі Початкової школи  Й. Корчака в Фірлеї, вул. Партизанська 23, з 8.00 до 14.00 29 та 30 березня 2022 року.

Data dodania: 24.03.2022 09:33

Kategorie: Aktualności