Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miniaturka artykułu Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.


Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki
wytchnieniowej.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub
opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują
całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Pomoc przyznawana w postaci opieki
wytchnieniowej będzie bezpłatna. Kwalifikacja osób do Programu nastąpi po uzyskaniu przez gminę
Firlej środków finansowych.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Firleju, numer telefonu 81 8575539. Uzyskanie wsparcia będzie możliwe jedynie po uzyskaniu przez
Gminę Firlej środków finansowych na realizację Programu.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany jest ze środków Funduszu
Solidarnościowego. Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Data dodania: 07.11.2022 13:27

Kategorie: Aktualności