Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miniaturka artykułu Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2023
.


W związku z powyższym , po uzyskaniu środków finansowych na realizację, nastąpi kwalifikacja
uczestników zainteresowanych uzyskaniem pomocy w postaci usługi asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej i spełniających warunki Programu.


Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i
umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.
Program skierowany jest do:

 1. dzieci do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
  stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona
  możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  – stopniu znacznym
  – o stopniu umiarkowanym
  – traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Firlej
środków finansowych na realizację Programu. Pomoc przyznawana będzie bezpłatnie.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Firleju, numer telefonu 81 8575539. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja
2023 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji o programie na
stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

Data dodania: 07.11.2022 13:40

Kategorie: Aktualności