„Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”

Miniaturka artykułu „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”

Jest nam niezmiernie miło poinformować o realizowanym przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. projekcje „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy w 55 nowopowstałych firmach. Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielenie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 23 050,00 zł i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości 2 800,00 zł przez okres 12 miesięcy.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej mieszkających na terenie województwa lubelskiego, w szczególności do:

• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety;
• osoby z niepełnosprawnościami;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach
• osoby, które utraciły pracę w wyniku epidemii Covid-19

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia. Ze wsparcia skorzystać mogą imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

Ponadto, w ramach Projektu Uczestnicy/Uczestniczki skorzystają z kompleksowego wsparcia:

Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – szkolenie grupowe przygotowane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności;
Szkolenie indywidualne – zajęcia pod kątem praktycznych aspektów konstrukcji biznesplanu oraz doradztwo obszarowe wybrane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. Celem spotkań indywidualnych będzie wypracowanie kompletnego biznesplanu.


Data dodania: 05.04.2022 09:33

Kategorie: Aktualności