Kurs z nagrodami: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Miniaturka artykułu Kurs z nagrodami: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kurs w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Skierowany jest do najmłodszych mieszkańców wsi, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenie rozlosujemy 50 hulajnóg. 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy (UWAGA! – należy wpisać swoje dane (imię i nazwisko) w ekranie na początku szkolenia);
2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
3. przesłać do 6 listopada 2022r. w/w certyfikat oraz wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail hulajnoga@krus.gov.pl (z dopiskiem „Kurs e-learningowy dla dzieci). Zasady przyznawania hulajnóg znajdują się na stronie internetowej Kasy w zakładce: konkursy i patronaty  www.krus.gov.pl lub https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja

Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą swoje zgłoszenie rozlosowane zostaną hulajnogi!!!

PT KRUS w Lubartowie zachęca także dzieci i młodzież w wieku 13- 21 lat do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny w gospodarstwie rolnym”.  Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie z podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia i zdrowia na wsi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31.10.2022r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: wizjazero@krus.gov.pl . Laureaci konkursu uhonorowani zostaną atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi. Szczegóły dotyczące kampanii promocyjnej dostępne są na stronie: www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero.

Data dodania: 04.10.2022 08:35

Kategorie: Aktualności