Kontrola źródeł ogrzewania

Miniaturka artykułu Kontrola źródeł ogrzewania

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022
poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 uśt. I i 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869,
z późn. zm.) informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa
ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego
użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów
kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.


Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.


Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec do CEEB podlega obowiązkowej kontroli
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719,

>>> Komunikat w formie PDF <<<

Data dodania: 06.10.2022 13:13

Kategorie: Aktualności