Konsultacje w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi

W związku z opracowywaniem Rocznego Programu Współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, ogłoszone zostają konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Firlej w związku z przyjęciem ww. programu.

Niżej zamieszczamy zarządzenie oraz projekt programu (załącznik 1) oraz formularz konsultacji projektu (załącznik 2). Termin zgłoszenia uwag – do dnia 29.10.2021r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Data dodania: 19.10.2021 14:32

Kategorie: Aktualności