Jak założyć i prowadzić spółdzielnie socjalną osób fizycznych – subregion bialski – szkolenie online

Chcesz dowiedzieć się kto może powołać spółdzielnię?
Jakie są cele, funkcje i zasady działania spółdzielni? 
Nie wiesz jak przygotować statut i dokumenty?

Jeszcze dziś zgłoś się na bezpłatne szkolenie on-line Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną osób fizycznych organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Zajęcia kierowane są do pracowników, wolontariuszy, członków podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu bialskiego, tj. powiaty: bialski, lubartowski, łukowski, radzyński, parczewski, Miasto Biała Podlaska.

Kim jest trener?

Paweł Bielak – Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku zarządzania i marketingu w stopniu magistra. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Były pracownik publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Obecnie trener, doradca, coach, przedsiębiorca, członek komisji oceny wniosków o udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej w ramach OWES). Współpraca z OWES Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszenie ETAP , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. , Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – jako członek KOW, trener, doradca, coach. Zrealizowane kilkanaście projektów dotacyjnych w zakresie wsparcia jednoosobowych działalności gospodarczych. W zakresie szkoleń przeprowadzone kilka tysięcy godzin szkoleniowych i doradczych. Poza działalnością szkoleniową prowadzi działalność gospodarczą w branży obróbki metalu/spawania oraz produkcji i handlu mebli. Twórca marki meblowej DECOSTEEL. Współzałożyciel przedsiębiorstwa społecznego w formie spółki z .o.o. non profit oraz organizacji pozarządowej w formie fundacji. 

Organizacja zajęć:

Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowego warsztatu – 8 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbędą się w godz. od 9:00 do 16:00.

Tematyka:

Kto może powołać spółdzielnię?
Cele, funkcje i zasady spółdzielni.
Przygotowanie statutu i dokumentów rejestrowych.
Proces rejestracji.
Powoływanie innych PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES.

Termin szkolenia:

2 sierpnia 2023 r. (środa)

Zgłoś się i poszerz swoją wiedzę!

W ramach szkolenia zapewniamy:

a)  pakiet materiałów szkoleniowych
b)  zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online
c)  wsparcie doradcze 

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenia należy przesyłać do

26 lipca 2023 r.

Uwaga!!!

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu online.

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

Link do strony gdzie znajdą Państwo więcej informacji:http://modrzew.org/jak-zalozyc-i-prowadzic-spoldzielnie-socjalna-osob-fizycznych-subregion-bialski-szkolenie-on-line/

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

tel. 0-81 307-66-26,

e-mail: depa.m@modrzew.org

Projekt „Bialski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0″ jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr umowy 161/RPLU.11.03.00-06-0006/19-00 z dnia 06 grudnia 2019 r

Data dodania: 24.07.2023 15:05

Kategorie: Aktualności