Informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Firlej.

Miniaturka artykułu Informuję, że w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Firlej za rok 2023:
  • a) debata nad raportem,
  • b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Firlej za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Firlej z wykonania budżetu za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Firlej z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Środowiska i Rolnictwa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej 
Marian Gajownik

Pliki do pobrania

Data dodania: 12.06.2024 13:18

Kategorie: Aktualności