Informacje na temat przeglądu instalacji solarnych

Miniaturka artykułu Informacje na temat przeglądu instalacji solarnych

W nawiązaniu do kilkukrotnie pojawiających się na Sesji Rady Gminy zapytań odnośnie zakresu kontroli instalacji solarnych, informujemy, że zgodnie z §15a umowy nr BROK.272.4.2017 z dnia 26.09.2017r. okresowy przegląd gwarancyjny powinien obejmować następujące kontrole:

1. Kontrolę stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań.
Sprawdza się wizualnie stan płyty absorbera, czy nie ma widocznych zmian barwy i nalotów.

2. Kontrolę obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych.
Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia należy wykonać dokumentację zdjęciową.

3. Kontrolę szczelności połączeń hydraulicznych.
Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się z pojawieniem zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i ponownemu napełnieniu nośnikiem ciepła.

4. Kontrolę stanu izolacji termicznej przewodów.
W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części w ramach rękojmi lub gwarancji. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej lub zabezpieczyć izolację płaszczem z blachy aluminiowej (dzioby ptaków).

5. Kontrolę zestawów montażowych.
Każdorazowo podczas przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości całej konstrukcji, należy niezwłocznie poinformować producenta.

6. Kontrolę czujników temperatury.
Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie lub poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji.

7. Kontrolę stanu nośnika ciepła.
Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy wykonać jedynie profesjonalnym sprzętem w postaci refraktometru, itp. W przypadku, gdy temperatura zamarzania różni się od temperatury pierwotnej ujętej w OPZ, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, należy jedynie zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku, gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, należy każdorazowo go wymienić na nowy.

Data dodania: 05.06.2023 10:51

Kategorie: Aktualności