Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości letniskowych

Wójt Gminy Firlej zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2022 roku Rada Gminy Firlej podjęła Uchwałę nr XXXIX/195/2022 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
Zgodnie z powyższą uchwałą od 2022 roku ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 184 zł.
Jeżeli właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dwukrotność ryczałtowej stawki opłaty.
Zmieniona stawka opłaty wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji przez właściciela
nieruchomości
, ponieważ ma to wpływ na wysokość naliczonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Data dodania: 21.02.2022 14:30

Kategorie: Aktualności