Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Miniaturka artykułu Informacja o sprzedaży końcowej węgla

Informujemy, że od dnia 5 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Firlej w ramach preferencyjnego zakupu. Osoby uprawnione do dodatku węglowego, które chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Firlej ul. Rynek 1 21-136 Firlej tel. 81 8575034 w Biurze Obsługi Interesanta lub elektronicznie poprzez EPUAP od 5 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpływu.

Gmina Firlej do sprzedaży końcowej posiada:

  • węgiel groszek – 5,00 ton.

Cena węgla wynosi 1800 zł brutto za jedną tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu GS w Firleju do gospodarstwa domowego. Węgiel nie jest workowany. Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.

Wnioski o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej rozpatrywane będą wg. kolejności ich składania w Urzędzie Gminy do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży.

>>Wniosek<<

Data dodania: 05.05.2023 14:46

Kategorie: Aktualności