Informacja – Monitorowanie rynku maku i konopi włóknistych

Miniaturka artykułu Informacja – Monitorowanie rynku maku i konopi włóknistych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz.764), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizmy: Monitorowanie rynku maku i konopi włóknistych. Ich celem jest wsparcie rozwoju upraw tych roślin, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu narkomanii.

Podmioty chcące uprawiać lub skupować mak oraz konopie włókniste muszą uzyskać wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych prowadzonych przez właściwego dyrektora Oddziału Terenowego KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego je uprawiać lub skupować. Aby uzyskać taki wpis należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do dyrektora Oddziału Terenowego KOWR. Wniosek taki należy złożyć tylko przed rozpoczęciem działalności dotyczącej uprawy lub skupu maku i konopi włóknistych. Natomiast w kolejnych latach podmiot kontynuujący działalność w tym zakresie, składa do KOWR tylko informacje o zmianach dotyczących prowadzenia tej działalności (np. w zakresie zmiany uprawianej odmiany, powierzchni lub lokalizacji uprawy).

Wydane przez wójta zezwolenia na uprawę konopi włóknistych i maku oraz wydane przez marszałka województwa zezwolenia na skup konopi włóknistych i maku, zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem:

ULOTKI INFORMACYJNE

Mak ulotka
Konopia ulotka

Data dodania: 25.05.2022 13:55

Kategorie: Aktualności