Informacja dla właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych

Miniaturka artykułu Informacja dla właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych

W związku z prognozami zagrożeń IMGW, według których w ciągu najbliższych dni cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, przypominamy wszystkim właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych, o wynikających z art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego obowiązkach zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak m. in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Równocześnie zwracamy się z prośbą, o zebranie z dworu wszystkich rzeczy, które może porwać wiatr a które stanowić mogą zagrożenie, zabezpieczenie okien, niedoprowadzanie do przeciągu w domu, parkowanie z daleka od słupów, drzew oraz infrastruktury podatnej na wiatr a także o pozostanie w domu w miarę możliwości. Gorąco apelujemy również o zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym poza zabudowaniami zwierzętom a także o wzajemną pomoc w razie niebezpiecznej sytuacji oraz niezwłocznym zawiadomieniu odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Pamiętajmy również, że w wyniku silnych porywów wiatru mogą wystąpić awarie prądu. W związku z tym sugerujemy odłączenie od zasilania sprzętów podatnych na awarie wynikające z nagłych skoków napięcia w sieci, które nie są niezbędne do codziennego funkcjonowania, zapewnienia dodatkowego (np. na baterię) źródła światła i zgromadzenie wody oraz o posiadanie naładowanego telefonu komórkowego, który może być niezbędny do wezwania pomocy.

Data dodania: 17.02.2023 14:36

Kategorie: Aktualności