Informacja dla producentów bydła mięsnego

Miniaturka artykułu Informacja dla producentów bydła mięsnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca 2024 roku System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

  • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
  • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań. Wstępne wyliczenie można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie: https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP. Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać złożone do dnia 1 lipca 2024 roku, zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać płatność o 1% z każdym dniem następującym po terminie. Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach tegorocznych wniosków.

Szczegółowe informacje oraz kryteria jakie muszą spełniać beneficjenci dostępne są na stronie: https://qmpsystem.eu/.

Data dodania: 18.06.2024 08:38

Kategorie: Aktualności