miniatura   Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
miniatura  

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Firlej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=407a361c2&&c=9cbca46b

miniatura   Konsultacje w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2020 roku

Informacja akcyza 2019  

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy informuje:

W terminie od  3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

są przyjmowane w Urzędzie Gminy Firlej wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

miniatura  

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Radosław Janczara

W tym tygodniu przyjmie interesantów 31 stycznia (piatek) w pokoju 24 w godz. 1300 -1500.

sesja r g  

Dnia 31 stycznia 2020 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura   29.02.2020r. w Szkole Podstawowej w Firleju - ul. Partyzancka 23 - o godzinie 8:00.

miniatura   Nowe zasady segregacji odpadów

 

 

miniatura   W każdy poniedziałek w Gminnej Bibliotece Publicznej w godzinach 12:30 - 16:30.
miniatura   W dniach 8 i 9 stycznia 2020r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju odbyły się spotkania dla Seniorów z terenu Gminy Firlej.