Data Pobierz Dotyczy
 
2020-11-16 pdf iconPobierz Ogłoszenie o zamówieniu
   
2020-11-16 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-11-16 pdf iconPobierz Załączniki do SIWZ
   
2020-11-25 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-12-01 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-10-06 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-10-06 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-10-06 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-10-08 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
   
2020-10-14 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp
   
2020-10-26 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-07-02 pdf iconPobierz

Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp

 
2020-07-14 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data Pobierz Dotyczy
 
2020-05-05 pdf iconPobierz Zapytanie ofertowe
   
2020-05-05 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-05-05 pdf iconPobierz Projekt budowlany
 
2020-05-15 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
 
2020-05-18 pdf iconPobierz Odpowiedzi na pytania
 
2020-05-20 pdf iconPobierz Zestawienie złożonych ofert
 
2020-05-29 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-04-17 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Projekt budowlany
   
2020-05-06 pdf iconPobierz Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.
 
2020-05-14 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze ofert
Data Pobierz Dotyczy
 
2020-04-17 pdf iconPobierz Zapytanie ofertowe
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Formularze
   
2020-04-17 pdf iconPobierz Projekt budowlany
 
2020-05-05 pdf iconPobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania