Data Pobierz Dotyczy
 
2021-04-23 pdf iconPobierz

Zapytanie ofertowe

   
2021-04-23 pdf iconPobierz

Załącznik nr 1 - Projekt umowy cz.1

   
2021-04-23 pdf iconPobierz Załącznik nr 2 - Projekt umowy cz.2
   
2021-04-23 pdf iconPobierz Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
   
2021-04-23 pdf iconPobierz Załącznik nr 4 - Oświadczenie
   
2021-05-05 pdf iconPobierz Informacja z sesji otwarcia
   
2021-05-07 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze ofert
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-04-22 pdf iconPobierz

Zapytanie ofertowe

   
2021-04-22 pdf iconPobierz

Dokumentacja projektowa

   
2021-04-22 pdf iconPobierz Formularze
 
2021-05-07 pdf iconPobierz

Informacja z sesji otwarcia

 
2021-05-10 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data Pobierz Dotyczy
 
2021-02-18 pdf iconPobierz Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
   
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-02-04 pdf iconPobierz Zapytanie ofertowe
   
2021-02-04 pdf iconPobierz Formularz ofertowy
   
2021-02-04 pdf iconPobierz Wzór umowy
   
2021-02-10 pdf iconPobierz Zawiadomienie o wyborze oferty
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-01-12 pdf iconPobierz Ogłoszenie
   
2021-01-12 pdf iconPobierz Regulamin przetargu
   
2021-02-22 pdf iconPobierz Ogłoszenie o wyniku przetargu
Data Pobierz Dotyczy
 
2021-01-08 pdf iconPobierz

Informacja po otwarciu ofert - zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy pzp.

 
2021-01-20 pdf iconPobierz

Zawiadomienie o wyborze oferty