miniatura   Uchwała Nr XIX/84/08 w sprawie przyjęcia Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Firlej
miniatura   pdf iconAKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY FIRLEJ NA LATA 2011-2032
miniatura   Urząd Gminy Firlej informuje, że w związku z rozprzestrzeniającym się wirusem ASF Zarząd Województwa Lubelskiego zorganizował konkurs dla mieszkańców województwa lubelskiego, polegający na znalezieniu martwego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym) i zgłoszeniu tego faktu do inspekcji weterynaryjnej oraz do właściwego urzędu gminy. Nagrodą dla znalazcy jest 200 zł netto, które zostaną przekazane na jego konto przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

weterynaria   Informacja dla posiadaczy zwierząt - ASF